Toezicht & Handhaving

De Landelijke Beveiliging Dienst biedt uitkomst!

 

Vandalisme, ordeverstoringen en overlast – vaak heeft de politie te veel andere prioriteiten om deze problemen structureel tegen te kunnen gaan. Voor het merendeel wordt deze vorm van kleine criminaliteit veroorzaakt door baldadige hangjeugd. Inmiddels kampen al vele wijken met dit probleem. Binnen de maatschappij lijdt dit dan ook tot grote ergernissen.

Door inzet van loop-, fiets- en motorpatrouilles vergroot de Landelijke Beveiliging Dienst het toezicht binnen een bepaalde wijk. Tevens wordt door de actieve en zichtbare aanwezigheid van deze surveillanten in de wijken de kans op criminaliteit en overlast aanzienlijk teruggedrongen. Behalve toezicht en preventie zullen de surveillanten ook personen aanspreken op hun gedrag en in het uiterst geval staande houden. De surveillanten kunnen ook als aanspreekpunt fungeren voor de buurtbewoners. Al met al komt dit ten goede van de woon- en leefomgeving binnen de wijk.

Hieronder treft u een aantal werkzaamheden aan, die door onze toezichthouders worden uitgevoerd, uiteraard in overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever.

Het houden van algemeen toezicht

Uitvoeren van EHBO-taken

Rapporteren aan de operationele regie

Verlenen van ondersteuning aan de operationele regie

Verzorgen van algemene beveiligingstaken

Overleggen met de operationele regie

Spil bij calamiteiten van hulpdiensten zoals politie, brandweer en ambulances

Het opmaken van dienstrapporten of specifieke rapporten

Meer informatie over onze beveiligingsdiensten?

error: Content is protected !!