Service-kwaliteit

Beveiliging Nodig? De Landelijke Beveiliging Dienst biedt uitkomst!

 

Kwaliteit, service en continuïteit vormen samen de basis voor tevreden klanten op de lange termijn. Doordat organisaties zich soms meer concentreren op klantenwerving in plaats van klantenbehoud, verslechteren de kwaliteit en service na verloop van tijd vaak aanzienlijk. Mede doordat nalatigheden en/of onregelmatigheden van service en kwaliteit vaak niet tijdig worden opgemerkt, worden deze vaak van structurele aard. Dit kan behalve tot ontevredenheid bij de opdrachtgever ook leiden tot ernstige veiligheidsrisico`s.

Ten behoeve van de waarborging van de service en kwaliteit heeft de Landelijke Beveiliging Dienst een innovatief servicesysteem ontwikkeld. Het geautomatiseerde servicesysteem bevat diverse thema’s, die na onderling overleg met de opdrachtgever worden samengesteld.

Ieder thema wordt gekoppeld aan een prestatie-indicator. Indien voor een bepaald thema een onregelmatigheid wordt geconstateerd, wordt dat direct door de indicator weergegeven. Hierdoor kan na evaluatie met de opdrachtgever waar nodig tijdig worden bijgestuurd. Door middel van dit meetinstrument wordt voorkomen dat eventuele onregelmatigheden structureel worden.

Uw voordelen

Schematische weergave van prestaties

Eventuele nalatigheden en/of onregelmatigheden worden tijdig gesignaleerd

Kwaliteit en service blijven op peil

Grote inspraak van de opdrachtgever

Zuivere en transparante dienstverlening

Voor meer informatie over onze Service & Kwaliteit garantie kunt u contact opnemen met de Landelijke Beveiliging Dienst op telefoonnummer: 020 – 331 3929 of via email: service@landelijkebeveiliging.nl

Meer informatie over onze beveiligingsdiensten?

error: Content is protected !!