Risicoanalyse

Een Risico Analyse geeft een systematisch beeld van alle risico’s en de gevolgen die zich in een organisatie en de directe omgeving kunnen voordoen. Daarnaast kunnen we risicoreducerende maatregelen op een structurele wijze zichtbaar maken. Op deze wijze kunt u een zorgvuldige afweging maken op welke wijze uw investering in veiligheidsmaatregelen een maximaal rendement oplevert.

Wij verzorgen graag voor u:

Risicoanalyse fysieke en sociale veiligheid

Quick scan bedrijfshulpverlening

Risico-inventarisatie en advies

Property Risk Assessment

Risicoanalyse technische installaties, programma van eisen, ontwerp en bestek

Coördineren en organiseren van de RI&E

Enkele modellen die wij voor een risicoanalyse gebruiken:

Bow Tie model c.q. vlinderdasmodel

Scenario- en gevoeligheidsanalyse

Foutenboom

Gebeurtenissenboom

Meer informatie

Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent kan de risicoanalyse variëren van eenvoudig tot zeer uitgebreid.

Meer informatie over onze beveiligingsdiensten?

error: Content is protected !!