Hotelbeveiliging

Met de hotelbeveiliging van de Landelijke Beveiliging Dienst kunnen uw gasten ongestoord van hun verblijf genieten. Onze medewerkers hebben in internationaal gerenommeerde luxe hotels gewerkt en zijn bekend met de bijzondere servicegerichte vaardigheden die binnen de hotellerie vereist zijn. Onze beveiligers zijn representatief en zorgvuldig geselecteerd. Het personeel wordt speciaal getraind aan de hand van uw hotel, werkzaamheden en wensen en heeft als functie toezichthouder of nachtreceptionist.

Met onze verzorgde, uitgebreide trainingen voorzien wij degenen die zijn geselecteerd van de kennis en vaardigheden om hun taken efficiënt, professioneel en voorkomend uit te voeren. Wij trainen ons team speciaal in Hospitality en profiling. Onze medewerkers zijn opgeleid in:

Nachtreceptie

Calamiteiten-opvolging

Preventieve controles

Beveiligingsinspecties en CCTV-management

Preventieve controlerondes

Het opmaken en analyseren van veiligheidsrapportages en communicatie met relevante instanties

Naast de vereiste diploma’s zoals Beveiliger 2, Eerste Hulp Bij Ongelukken (EHBO) en Bedrijfshulpverlening (BHV) worden onze medewerkers regelmatig getraind in:

Ontruimingsoefeningen

Omgang met agressie & geweld

Brandpreventie

Conflicthantering

Weerbaarheidstrainingen

Meer informatie over onze beveiligingsdiensten?

error: Content is protected !!