Calamiteitenplan

Ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit ontstaat. Vanwege de levensbedreigende situaties die er dan voor de mensen in een gebouw kunnen ontstaan, is het noodzaak dat er een bedrijfsnoodplan is opgesteld. Het calamiteitenplan is een integraal vertrouwelijk bedrijfsdocument voor het bedrijf samengesteld, dat het geheel aan te nemen maatregelen omvat, die bij een gebeurtenis dienen te worden genomen om de veiligheid, het welzijn en de gezondheid van het personeel te waarborgen.

Het calamiteitenplan heeft ten doel de risico`s te inventariseren en daarop preventieve maatregelen te nemen. Om zodoende bij een calamiteit de veiligheid van de medewerkers te waarborgen, de verliezen op de goederenvoorraad te beperken en de bedrijfspanden met de daarin aanwezige bedrijfsmiddelen te beschermen.

Met onze kennis van beveiliging en de daarbij behorende beveiligingsplannen zijn wij in staat ook uw calamiteitenplan te ontwikkelen en te beheren.

Meer informatie?

Afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent, kan een calimiteitenplan variëren van eenvoudig tot zeer uitgebreid.

Meer informatie over onze beveiligingsdiensten?

error: Content is protected !!