Bouwbewaking

Diefstal op bouwplaatsen is een onderwerp waar de sector serieus en intensief mee bezig is. Met onder meer het Ministerie van Justitie wordt in het Project Criminaliteitspreventie, waarbij ook tal van andere sectoren betrokken zijn, gekeken hoe deze problematiek adequaat kan worden aangepakt. Veel bouwprojecten worden afgeschermd met hekken of anderszins, en ook (camera) bewaking wordt steeds vaker toegepast. Vanwege een algeheel toegenomen maatschappelijke verloedering zijn deze maatregelen nog niet afdoende om de criminaliteit in de bouw in te dammen.

De Landelijke Beveiliging Dienst heeft jarenlang ervaring met het bewaken van bouwterreinen; ook zijn wij werkzaam op verschillende bouwprojecten. Door gebruik te maken van korte communicatielijnen kunnen wij bij ongeregeldheden direct en adequaat optreden. Bij bouwwerkzaamheden lopen de opdrachtgever en ook de aannemer vaak vertraging op bij diefstal, vandalisme of vernieling. De maatregelen om schade en vertraging te bestrijden bestaan onder andere uit:

Permanent toezicht door een beveiligingsbeambte

Strikte toegangscontrole op personen en transportmiddelen

Preventieve surveillance

Open- en sluitinspecties

Regelmatige controleronden

Mobiele inbraaksignaleringssystemen

Actief cameratoezicht

Repressief optreden bij ongeregeldheden

BHV verlenen bij voorkomende ongelukken

Inzet van hondenbrigade

Meer informatie over onze beveiligingsdiensten?

error: Content is protected !!